Nadané děti

0 Comments

S vývojem dětí mohou být různé problémy. Některé děti mohou mít vývoj zpomalený tedy retardovaný, některé proti tomuvývoj předčasný neboli akcelerovaný. Jedná se o mimořádně nadané děti, které jsou ve vývoji výrazně napřed.

myšlenka

Je zřejmé, že děti, které mají zpomalený vývoj, potřebují speciální péči. Některé navštěvují speciální školy. Pokud navštěvují školy běžné v rámci integrace, neobejde se to bez specifického personálu, jako například asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a instruktorů vzdělávání.

Méně se ví, že i děti s předčasným vývojem potřebují speciální péči. Určitě jste se někteří z Vás setkali s nesnesitelnými dětmi, které byli sice mimořádně inteligentní a všetečné, ale zároveň byly naprosto nesnesitelné.
 

Individuální přístup pro nadané děti

Zatímco pro děti se zpomaleným vývojem je celá řada speciálních zařízení a síť odborníků na danou problematiku je poměrně hustá, u dětí s akcelerovaným vývojem to je docela jiné. Odborníků, kteří by se zabývali vzděláváním mimořádně nadaných dětí, není až tak mnoho. Přitom je to velmi důležité, protože tyto děti potřebují specifickou péči. V raném věku to lze do značné míry kompenzovat předčasným nástupem dítěte do mateřské školy.

školáci

Zatímco u běžných dětí není vhodné o zařazení dítěte do školky před ukončeným třetím rokem, u těchto dětí je to naopak velmi žádané a vítané.

U dětí školního věku jsou to pak různé gymnázia a lycea.Samozřejmě zdaleka ne všichni studenti gymnázií patří mezi mimořádně nadané děti, ale mělo by platit, že na osmiletá gymnázia by měly nastupovat děti s prokazatelným studijním potenciálem. Gymnázium sice zvládne i dítě lehce nadprůměrné, ale za cenu ztráty dětství.

pravítko

Ovšem i nadprůměrně inteligentní děti mají problémy a mohou trpět specifickými poruchami učení jako gyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie a další. Potřebují tedy individuální speciální plán.