Politika jednoho dítěte

0 Comments

    Oficiální název pro tento politický postup, který měl zmírnit nárůst populace v Čínské lidové republice, je politika plánování porodnosti. Tímto způsobem se korigovala porodnost již od roku 1979, a to do roku 2015, odkdy jsou v Číně povoleny dvě děti na rodičovský pár. Zakladatelem politiky plánování porodnosti byl Mao Ce-tungem, tehdejší tajemník a předseda komunistické strany Číny. Ce-tung původně motivoval lidi k plození dětí, jelikož věřil, že populační růst posiluje zemi. I tak ale za jeho vlády porodnost rapidně klesla na 20% z původních 37%, to mělo za následek snížení úmrtnosti a zvýšení průměrné délky lidského života.  

čínská rodina
    
    Když Ce-tung ke konci svého života ztrácel moc, začali se objevovat pokusy o umělé snížení porodnosti a obyvatelům Číny bylo doporučováno se brát v pozdějším věku a mít jen dva potomky. Převážně čínské vedení, ovlivněné malthusiánstvím, bylo přesvědčeno, že omezení růstu populace je jediná cesta, jak zabránit jejímu nekontrolovatelnému růstu po Kulturní revoluci v Číně, kdy se hroutilo hospodářství, které už tak těžko zvládlo uživit stávající populaci. 
    Toto omezení začalo být plánováno roku 1977 a uzákoněno 1979 i když samozřejmě platilo nespočet výjimek a porot se omezení týkalo asi jen 30% obyvatel. Předtím bylo běžné, aby průměrná čínská rodina měla čtyři děti. Odhaduje se, že tímto se zabránilo od roku uzákonění, až do roku 2013 narození 400 mil. dětí. 

Dítě s culíkem
  

 Jak šel čas, omezení se postupně uvolňovala. Přelomový byl rok 2013, kdy na venkově, pokud se jako první dítě narodila dívka, měli rodiče povoleno mít i dítě druhé, bez ohledu na jeho pohlaví. Stejně tak v rodině, kde byl jeden z rodičů jedináček, bylo možné mít dvě děti. 

    I když my, obyvatelé Evropy můžeme nabírat pocit že opatření, které platilo v Číně, je nám vzdálené a netýká se nás. Opak je pravdou. Nezastavitelný růst populace probouzí v mnohých z nás, jak v laické veřejnosti, tak i v řadách odborníků, otázku: Kolik lidí je naše planeta ještě schopna živit? Bude to sto milionů, jedna, nebo deset miliard? Otázkou není, jestli, ale kdy bude potřeba nastavit na celém světě omezení, které se bude vztahovat na porodnost.