Věkově rozdílné páry

0 Comments

Když už Vám není osmnáct

Pokud jste již dovršila věkové hranice plnoletosti, neexistuje nikdo, kdo by Vám mohl bránit v tom navazovat vztah s muži, kteří jsou starší než vy. A to ani v případě, že by jejich stáří bylo vyjádřeno v hodnotách, které jsou nikoliv o několik málo let, ale hned o několik desítek roků vyšší. Jakožto dospělá osoba již v daném ohledu přebíráte veškerou zodpovědnost a otázka, zda jste ochotná a schopná vyrovnat se s případnými komplikacemi, jež s sebou „randění“ se staršími pány přináší, musí být zodpovídána pouze a jen Vámi samotnými, milé dámy.
prstýnky na rukách

Běžný stav věci, nebo úchylka?

Psychologové se shodují v názoru, že partnerský vztah osob, mezi nimiž je věkový rozdíl větší než dvacet let, lze považovat za úchylku ve smyslu odchylného chování jedince od běžného, společností přijímaného a tolerovaného, standardu. Pokud tedy bude po vašem boku stát muž, který je
o pětadvacet let starší než Vy sama, těžko se budete moci divit pochybovačným či odsuzujícím pohledům okolí. Nejspíše i Vás samotné by v podobné situaci napadla otázka Proč spolu ti dva vlastně jsou?
Vintage láska
Kromě již uváděného pravidla dvaceti let pak z psychologického hlediska lze na spolužití partnerů, kdy je partnerka o mnoho let mladší pohlížet jako na svazek, v němž si daná žena (kromě případných tendencí k materiálnímu obohacování, jež v podobných případech taktéž nelze často vyloučit) kompenzuje určité nedostatky, které prý pociťuje ve vztahu k vlastnímu otci. Jednoduše tak lze říci, že některé ženy v starších partnerů hledají jakousi obdobu otcovské náruči, jíž se jim jako dětem a adolescentům nedostávalo. Pokud si je žena podobných problémů vědoma s partnerem o nich nejprve hovořila, není nutné považovat vzájemný vztah takových osob za patologický. Každý z nás ve svém partnerovi nakonec zřejmě hledá něco, čeho se jemu samotnému nedostává či o co byl ochuzen.