Trendy v oblasti marketingové komunikace

0 Comments

Marketingový smog je termín označující přehlcování lidí reklamou. Je statisticky dokázáno, že každý člověk žijící ve vyspělé zemi, je denně vystaven zhruba třem až pěti tisícům marketingových sdělení. Proto se snaží marketingové komunikaci firem vyhýbat úplně. Na to samozřejmě firmy reagují neustálým zvyšováním investic do komunikace. Tento proces se neustále točí dokola a nazývá se marketingová spirála.
Na zákazníka je potřeba v dnešní době doslova zapůsobit, překvapit ho, šokovat ho, vzbudit v něm zájem o daný propagovaný produkt, značku či službu. Jaké techniky je k tomu možné využít?
digitální slova
Guerilla marketing –tento pojem lze přeložit jako drobná válka. Jedná se o nekonvenční techniku. Lidé zde pracují hlavně s tvořivostí, představivostí, nadšením a vírou. Tento trend je velice populární z toho důvodu, že se snaží dosáhnout maximálního zisku, ovšem s minimálními vloženými zdroji. Hlavními znaky je především udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované cíle a ihned se stáhnout zpět. Guerilla marketing má však různé další formy, jaké například?
· Astroturfing –jedná se o určitou formu PR aktivity, jenž má za cíl přesvědčit názorové vůdce o postojích veřejnosti k určitému tématu. Ve fórech se např. objevují fiktivní kladné či záporné komentáře, přičemž návštěvníci fóra ani netuší, že se jedná pouze o fiktivní názory. Tato komerční sdělení jsou vydávána za přirozené reakce zákazníků, je to však klamavá reklama. Specialisté se tak snaží propagovat služby, produkty aj.
· Ambush marketing –tato forma komunikace využívá hromadné společenské události a parazituje na akcích konkurence. Hlavního sponzora události stojí propagace miliony, konkurenční firma se snaží zviditelnit své jméno na stejné akci, aniž by platila jakékoliv poplatky za sponzorství. Nejčastěji se tato forma využívá na akcích, které lákají lidi z celého světa, jako jsou např. mistrovství světa či olympijské hry…
noční ruch na ulici
· Ambient marketing –využívá tzv. ambientní média, což jsou běžné každodenní objekty z okolí spotřebitele. Zaměřuje se na propagaci produktů netradiční cestou, s cílem šokovat a upoutat pozornost kolemjdoucího. Tato forma marketingu se zaměřuje především na mladší věkové skupiny, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že jejím hlavním úmyslem je lidi šokovat. Nejčastěji se vyskytují na diskotékách, toaletách, v barech, na univerzitách apod. Základními znaky této metody jsou především humor a zábava. Lidé ovšem na tento druh marketingu opravdu slyší.