V soláriu Brno si (nejen) v zimě doplníte sluneční vitamín

0 Comments


Vitamíny jsou chemické látky, které lidský organismus musí pÅ™ijímat v potravÄ›. Jsou nezbytné pro jeho správné fungování, a jestliže jediný z nich schází, má to neblahý vliv na vÅ¡e ostatní. JistÄ› dobÅ™e víte, že nedostatek vitamínu C způsobuje kurdÄ›je, a že se o tom pÅ™esvÄ›dÄili již pÅ™ed staletími napÅ™. moÅ™eplavci. Závažné zdravotní problémy, vedoucí až ke kolapsu organismu, způsobuje i nedostatek vitamínu D. Říká se mu sluneÄní vitamín a jako jediný se tvoří působením sluneÄních paprsků prostÅ™ednictvím Äinnosti jater.

žena na lehátku

K Äemu je vůbec zapotÅ™ebí? Využívá se pro Å™adu biochemických procesů a jedním z nejdůležitÄ›jších je transport vápníku do kostí a zubů. Schází-li „déÄko“, vápník se pak usazuje tam, kde nemá, a může způsobit pÅ™edÄasná úmrtí na infarkt a cévní mozkovou příhodu. Spolu s déÄkem potÅ™ebujeme k využitelnosti vápníku i vitamín K2 a hoÅ™Äík, a ty bychom mÄ›li dodávat rovněž v nutriÄnÄ› vyvážené stravÄ›, případnÄ› v potravinových doplňcích.

slunění u moře

Jak doplnit sluneÄní vitamín v zimÄ›

V zimÄ› na zemský povrch dopadá v naÅ¡em zemÄ›pisném pásmu pomÄ›rnÄ› málo UV záření a tím se také vitamín D téměř nevytváří, navíc máme pokožku chránÄ›nou vrstvou teplého odÄ›vu a vystavujeme slunci jen ruce a obliÄej, a to jeÅ¡tÄ› velmi sporadicky. A v létÄ› jsme zas (kromÄ› dovolené) uzavÅ™eni v kancelářích nebo ve výrobních halách, kam slunce proniká jen skrze okno, které vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inu UV záření pohltí.

Ideální způsob, jak se udržet fit a být v kondici, je v zimÄ› vycestovat nÄ›kam na „jih“, tÅ™eba ke StÅ™edozemnímu moÅ™i, anebo zajít do solária Brno. Pobyt v soláriu vás vyjde pochopitelnÄ› levnÄ›ji, a jestliže dodržujete pokyny obsluhy a používáte speciální ochranné pomůcky (krémy, brýle atp.), pak je slunÄ›ní bezpeÄné. SamozÅ™ejmÄ› je nutné postupovat rozumnÄ›, se slunÄ›ním to nepÅ™ehánÄ›t, dodržovat mezi expozicemi UV lampou odstupy, podobnÄ› jako v létÄ› pÅ™i pobytu na slunci. Pamatujte na to, že UV lampa v soláriu vyzaÅ™uje tolik záření, jako slunce kolem poledne na Jadranu.