Česko a genderová politika

0 Comments

Snahy o vyrovnání rozdílů mezi muži a ženami postupují, ale velmi pomalu. Pokud se zaměříme n a oblasti jako zaměstnání, platy nebo penze, najdeme rozdíly a ne malé. Zároveň v rámci EU jsou tyto rozdíly mezi členskými státy znatelné. K porovnání můžeme použít příklad Česka jakožto země, která se mezi členskými státy dlouhodobě umisťuje velmi nízko. Data […]

Politika jednoho dítěte

0 Comments

    Oficiální název pro tento politický postup, který měl zmírnit nárůst populace v Čínské lidové republice, je politika plánování porodnosti. Tímto způsobem se korigovala porodnost již od roku 1979, a to do roku 2015, odkdy jsou v Číně povoleny dvě děti na rodičovský pár. Zakladatelem politiky plánování porodnosti byl Mao Ce-tungem, tehdejší tajemník a předseda komunistické […]

Střet zájmů politiků

0 Comments

Všichni se pravděpodobně shodneme, že lidé, kteří rozhodují o zákonech, vyhláškách a celkově směru toku naší země, by za demokratického státu rozhodně neměli mít možnost benefitů ze svých prosazovaných zákonů. Tento problém se již táhne nějakých pár let a i přesto, že je skutečnost střetu zájmu vyřešena v zákonu, tak dokazování a dokládání důkazů se […]